91/2003

Given i Helsingfors den 5 februari 2003

Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2003

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998):

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2003 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2003 används följande utdelning:

Statsskatt 37,10 %
Kommunalskatt 55,02 %
Kyrkoskatt 3,30 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie 4,58 %
3 §

För redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2003 beräknas kommunernas utdelning så, att den kommunalskatt som skall betalas enligt den verkställda beskattningen för 2001 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2003. Den på detta sätt erhållna kommunalskatt som skall betalas rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2002 och den 1 januari 2001. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen kyrkoskatt som skall betalas avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av församlingens inkomstskattesats för 2003.

Innan kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning beräknas justeras den kommunalskatt som skall betalas och den kyrkoskatt som skall betalas på följande sätt:

Kommun och evangelisklutherska församling Nedsättning av kommunalskatt, euro Nedsättning av kyrkoskatt, euro
Joensuu 200 000 15 700
Lieto 250 000 16 900
Muurla 706 000 72 700
Nådendal 350 000 26 500
Viitasaari 143 000 9 600
4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2003.

Helsingfors den 5 februari 2003

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.