65/2003

Given i Helsingfors den 31 januari 2003

Lag om ändring av 14 § tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 14 § 1 mom. 5 punkten som följer:

14 §

För utförande av tullåtgärder har en tullmyndighet eller annan behörig myndighet rätt att


5) utan att kränka postförsändelsers brevhemlighet granska varor samt deras tillverkning och bokföringsmaterial samt granska personers medhavda penningtillgångar för att avslöja sådan penningtvätt som avses i 32 kap. 6 § strafflagen,Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.

RP 53/2002
LaUB 18/2002
RSv 183/2002

Helsingfors den 31 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.