50/2003

Givet i Åbo den 9 november 2002

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 5 kap. 2 § 1 mom. som följer:

5 kap.

Prästämbetet

2 §

Den som ordineras till prästämbetet skall

1) vara en gudfruktig och för kristligt leverne känd konfirmerad medlem av kyrkan,

2) ha avlagt en sådan teologisk examen vid ett universitet som biskopsmötet godkänt som behörighetsvillkor för prästämbetet,

3) vad hälsotillståndet beträffar vara förmögen att förvalta prästämbetet, samt

4) även i övrigt vara lämplig för prästämbetet.Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 2003.

Åbo den 9 november 2002

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.