46/2003

Given i Helsingfors den 24 januari 2003

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och om sättande i kraft av 2000 års internationella säkerhetskod för höghastighetsfartyg och koden för brandsäkerhetssystem, vilka hänför sig till ändringarna, samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 5 december 2000 gjorda ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) samt kapitel 1 och 18 i 2000 års internationella säkerhetskod för höghastighetsfartyg, vilka riksdagen godkänt den 3 december 2002 och vilka republikens president godkänt den 30 december 2002, samt kapitel 2―17 och 19 i 2000 års internationella säkerhetskod för höghastighetsfartyg och koden för brandsäkerhetssystem, vilka hänför sig till ändringen av konventionen och vilka republikens president godkänt den 30 december 2002, träder i kraft internationellt för Finlands del den 1 februari 2003 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 30 december 2002 om sättande i kraft de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (1358/2002) träder i kraft den 1 februari 2003.

3 §

Med undantag av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen är bestämmelserna i ändringarna i konventionen och i 2000 års internationella säkerhetskod för höghastighetsfartyg i kraft som förordning. Bestämmelserna i koden för brandsäkerhetssystem är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.

(Kapitel 2―17 och 19 i 2000 års internationella säkerhetskod för höghastighetsfartyg och koden för brandsäkerhetssystem finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och på svenska)
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 6/2003)

Helsingfors den 24 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.