38/2003

Given i Helsingfors den 24 januari 2003

Lag om ändring av 4 § lagen om utbildningsstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 januari 1991 om utbildningsstyrelsen (182/1991) 4 § som följer:

4 §
Organisation

Vid utbildningsstyrelsen kan finnas verksamhetsenheter för olika uppgiftsområden. Om verksamhetsenheterna bestäms genom förordning av statsrådet. Vid utbildningsstyrelsen finns dock alltid en enhet för uppgifter inom den svenskspråkiga utbildningen.

I fråga om verksamhetsenheternas interna organisation bestäms i utbildningsstyrelsens arbetsordning. I arbetsordningen bestäms även om ledningen av utbildningsstyrelsen, verksamhetsenheternas uppgifter, de ledande tjänstemännens uppgifter, beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som avgör ett ärende.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

RP 135/2002
KuUB 11/2002
RSv 206/2002

Helsingfors den 24 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.