1369/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning den 20 december 2001 om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (1440/2001) 2 § 2 mom. 1―3 punkten samt 8 punkten i bilaga 1 som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer i alkoholärenden

Serveringsärenden:

1) sådant serveringstillstånd som avses i 21 § 1 mom. alkohollagen,

2) sådant tillfälligt serveringstillstånd som avses i 21 § 2 och 3 mom. alkohollagen,

3) ändring av serveringsområde genom anmälan eller sådant tillstånd att ändra serveringsområde som avses i 21 c § 4 mom. alkohollagen,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 30 december 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Bilaga 1

8. Avgift för ändring av tillstånd eller behandling av anmälan

För behandling av ett ärende som gäller ändring av ett existerande tillstånd eller godkännande eller ändring av villkor i tillståndet uppbärs 84 euro.

För behandling av anmälan om ändring av serveringsområdet uppbärs 60 euro.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.