1320/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av 18 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 18 §, sådan den lyder i lagarna 882/1994 och 287/1999, som följer:

18 §

Till den pensionsnämnd som avses i 20 § lagen om pension för arbetstagare förordnar statsrådet på framställning av social- och hälsovårdsministeriet för fem år i sänder åtminstone två ledamöter, om vilka de organisationer som avses i 16 b § 1 mom. lägger fram förslag för social- och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna lag upphävs 18 § lagen den 9 augusti 2002 om temporär ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (650/2002).

Pensionsnämndens ledamöter förordnas första gången enligt denna lag för den mandatperiod som börjar den 1 januari 2004.

RP 246/2002
ShUB 46/2002
RSv 235/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.