1309/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av 92 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 92 § 10 punkten som följer:

92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte


10) avgångsbidrag och stöd för yrkesinriktad utbildning enligt lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/1990) och statstjänstemannalagen (750/1994) samt yrkesexamensstipendium enligt lagen om Utbildningsfonden (1306/2002),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 219/2002
ApUB 8/2002
RSv 210/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.