1307/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om upphävande av 10 kap. statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 10 kap. statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

De bestämmelser om avgångsbidrag som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas på personer, vilkas anställningsförhållande till staten upphört innan denna lag trädde i kraft. Vuxenutbildningstillägg till avgångsbidraget på basis av utbildning som inletts innan denna lag träder i kraft beviljas och betalas med iakttagande av bestämmelserna om vuxenutbildningstillägg till avgångsbidraget och om villkoren för beviljandet i förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän (999/1994), som gällde innan lagen trädde ikraft.

RP 219/2002
ApUB 8/2002
RSv 210/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.