1284/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 11 juni 1999 om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (718/1999), sådant det lyder i lag 1062/1999, som följer:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1999. Lagens 22 § och 23 § 5 mom. träder dock i kraft den 1 december 1999, och 22 § 1 mom. 6 punkten samt 23 § 5 mom. gäller till den 31 december 2007.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 179/2002
JsUB 12/2002
RSv 211/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.