1282/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av 17 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 17 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1291/1999, som följer:

17 §
Utbetalning

Utbetalningen av stödet upphör dock senast den 31 juli det år då barnet som läropliktigt inleder den grundläggande utbildningen. Om läroplikten med stöd av 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning börjar ett år tidigare än vad som bestäms i 25 § 1 mom. i nämnda lag, upphör utbetalningen av stödet dock senast det år som följer på det år då läroplikten började.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 260/2002
ShUB 44/2002
RSv 236/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.