1266/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om begränsning av tomgång för motorfordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000), sådan den lyder i lag (1100/2002):

1 §

Motordrivet fordon som stannat annanstans än på en i vägtrafiklagstiftningen avsedd väg får ha motorn i gång högst två minuter. När temperaturen är lägre än –15°C får motorn dock vara i gång högst fyra minuter innan körningen påbörjas. Motorn i en traktor eller i ett motorredskap eller motorn i ett motorredskap som byggts på ett bilunderrede får dock vara i gång så länge det behövs för att försätta fordonet i funktionsberedskap innan det arbete som utförs med fordonet eller redskapet inleds.

Förbudet gäller inte utryckningsfordon som används för brådskande uppdrag. Förbudet gäller inte heller fordon vars huvudsakliga användningsändamål eller tilläggsanordningar som krävs för den huvudsakliga användningen förutsätter att motorn är i gång. Sådana anordningar är bland annat avfallspressar, kompressorer, pumpar och lyftbord.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 19 december 1991 om begränsning av tomgång för motorfordon (1542/1991).

Denna förordning tillämpas på traktor, motorredskap och terrängfordon från och med den 1 juni 2003.

Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.