1265/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 28 december 2000 om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja (1271/2000) 1 och 2 §, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på motorbensin och dieselolja som släpps ut på marknaden i Finland för användning i fordon i kategori M och N (bil) eller i fordon i kategori L (motorcykel, moped eller motsvarande).

Denna förordning tillämpas dock inte på bränslen avsedda att användas i militärfordon som avses i militärfordonsförordningen (560/1992).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) motorbensin i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) avsedda flyktiga mineraloljor som hör till position 2710 i tulltariffen och som är avsedda att användas som bränsle i fordon med ottomotor avsedda i 1 §,

2) dieselolja i lagen om accis på flytande bränslen avsedda flyktiga mineraloljor som hör till position 2710 i tulltariffen och som är avsedda att användas som bränsle i fordon med dieselmotor avsedda i 1 §, samt

3) fordon i kategori M och N (bilar) samt fordon i kategori L (motorcykel, moped eller motsvarande) fordon definierade i fordonslagen (1090/2002).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.