1240/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av hälsoskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i hälsoskyddsförordningen av den 16 december 1994 (1280/1994) 3 §, 24 §, 43 § 1 och 2 mom., samt

ändras 4 § 6 mom., som följer:

4 §
Anmälan och dess innehåll

Om innehållet i anmälningar som gäller livsmedelslokaler stadgas dessutom närmare i 23 och 25 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 19 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Direktör
Risto Aurola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.