1211/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets arbetsordning

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets arbetsordning av den 1 februari 2002 (99/2002) 8 § 14 punkten samt 37 och 39 § som följer:

8 §
Marknadsavdelningen

Till marknadsavdelningens verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


14) reglementerade näringar inom ministeriets förvaltningsområde,


37 §
Ärenden som avgörs av vissa tjänstemän vid marknadsavdelningen

Handelsrådet i gruppen för exportfrämjande avgör ärenden som gäller beviljandet av tillstånd att tillfälligt använda skyddsupplag enligt 8 § 2 och 3 mom. lagen om skyddsupplag (970/1982).

Handelsrådet, den överinspektör och föredragande i utrikeshandelsgruppen vilka sköter ärenden som hänför sig till regleringen av utrikeshandeln avgör ärenden som gäller enskilda ansökningar och inkomster som hänför sig till regleringen av utrikeshandeln.

Chefen för och de överinspektörer i gruppen för exportfrämjande vilka sköter redovisningen av exportfrämjande projekt avgör ärenden som gäller godkännande av utgifter som hänför sig till redovisningen av exportfrämjande projekt.


7 kap.

Ärenden som gäller anställnings- förhållanden

39 §
Utnämningsbehörighet

Ministern utnämner den personal vars lön betalas enligt minst kravnivå 19. Övrig personal utnämns eller anställs samt arbetsavtalen ingås av förvaltningsdirektören.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 19 december 2002

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Kanslichef
Erkki Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.