1209/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras temporärt i förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/1978) 1 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1341/2001, som följer:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgift är följande:

1) hos privata arbetsgivare

a) 2,964 procent i avgiftsklass I,

b) 5,164 procent i avgiftsklass II,

c) 6,064 procent i avgiftsklass III,

2) hos kommuner och samkommuner samt kommunala affärsverk 4,014 procent,

3) hos den evangelisk-lutherska kyrkan samt dess församlingar och kyrkliga samfälligheter 4,014 procent,

4) hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar 4,014 procent,

5) hos landskapet Åland 6,814 procent,

6) hos staten och dess inrättningar 6,814 procent.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som hänför sig till lön som skall betalas 2003―2005.

Helsingfors den 19 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.