1189/2002

Given i Helsingfors den 12 december 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 20 december 2001 om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (1406/2001) 3 punkten i bilaga 2 sådan den lyder i förordning 221/2002, samt

fogas till bilaga 2 en ny 4 punkt som följer:


Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2002 och den tillämpas första gången vid fördelningen av de kostnader som hänför sig till år 2002.

Helsingfors den 12 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Päivi Tuomisto

Bilagan 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.