1167/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av 2 och 4 § lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 2 § 2 mom. och 4 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 2 mom. i lag 1048/2001 och 4 § 1 mom. i lag 1367/2001, som följer:

2 §
Definitioner

Med avkastning av lotteri avses skillnaden mellan penninginsatsernas sammanlagda belopp och de vinster som utbetalts till spelarna. Med avkastning av totospel, varulotterier och gissningstävlingar avses dock det sammanlagda beloppet av de penninginsatser som betalts för deltagande i dessa och totalinkomsten av lottförsäljningen samt med avkastning av varuvinstautomater det sammanlagda beloppet av penninginsatser som betalts för användning av automaterna.


4 §
Skattegrunden och skattesatsen

Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 9,5 procent av avkastningen. Lotteriskatten för totospel är dock 5 procent av avkastningen. För hållande av penningautomater och kasinospel till allmänhetens förfogande i enlighet med 2 § 1 mom. 1 punkten är lotteriskatten dock 8,25 procent av avkastningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 127/2002
FiUB 39/2002
RSv 233/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.