1100/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av 13 och 116 § miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000) rubriken för 13 § och 13 § 1 mom. 1 punkten samt 116 § 4 mom. som följer:

13 §
Motordrivna fordon, motorredskap och anordningar

Statsrådet kan genom förordning utfärda bestämmelser om

1) begränsning av tomgångskörning med motordrivet fordon annanstans än på vägar som avses i vägtrafiklagstiftningen,


116 §
Straffbestämmelser

För överträdelse av förbud mot tomgångskörning med motordrivet fordon kan parkeringsbot föreläggas enligt vad som bestäms i lagen om parkeringsbot (248/1970).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 141/2002
TrUB 19/2002
RSv 193/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.