1099/2002

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) en ny 15 b § som följer:

15 b §

Besiktningsförrättaren är före utförandet av en periodisk besiktning skyldig att kontrollera att en till betalning förfallen försäkringspremie för en giltig trafikförsäkring har betalats.

I samband med besiktning anses en försäkringspremie vara betald om det inte finns någon anteckning om försummad betalning i ett register över fordon. Försäkringspremien anses också vara betald om det företes ett av ett försäkringsbolag eller en penninginrättning givet verifikat eller annan tillförlitlig utredning över att premien betalats.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 141/2002
TrUB 19/2002
RSv 193/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.