1081/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av 76 § läkemedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 76 § läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987, sådant detta lagrum lyder i lag 700/2002, ett nytt 2 mom. som följer:

76 §

Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling har till uppgift att främja en rationell läkemedelsbehandling i enlighet med vad som bestäms särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

RP 146/2002
ShUB 32/2002
RSv 166/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.