1047/2002

Given i Helsingfors den 4 december 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 21 december 2000 om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner (1176/2000) 2 punkten i bilaga 2, sådan den lyder i förordning 1413/2001, som följer:


Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2002 och den tillämpas första gången vid den ansvarsfördelning som verkställs för år 2002.

Helsingfors den 4 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagorna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.