1030/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Lag om ändring av 15 b § familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 b § 3 mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969), sådant det lyder i lagarna 105/1982, 54/1985, 982/1996, 916/1998 och 683/2002, en ny 9 b-punkt som följer:

15 b §

Som årsinkomst räknas likväl inte (prioriterade inkomster)


9 b) förmån eller ersättning som betalas för sådan arbetsverksamhet som avses i 27 e § socialvårdslagen (710/1982) eller för någon annan motsvarande verksamhet;Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 224/2002
ShUB 31/2002
RSv 162/2002

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.