995/2002

Utfärdat i Helsingfors den 28 november 2002

Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 96 § 1 mom. 2 punkten lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) och 68 a § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/1958), sådant sistnämnda lagrum lyder i lag 1251/1988:


2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 och den tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 2002.

Helsingfors den 28 november 2002

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Statsrådets förordning Nr 995

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.