954/2002

Given i Helsingfors den 15 november 2002

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 42 och 89 §, av dessa lagrum 89 § sådan den lyder i lag 390/1998, och

fogas till lagen en ny 90 § i stället för den 90 § som upphävts genom lag 989/1992, som följer:

42 §
Användning av reflexer

Gående som under mörker rör sig på väg skall i allmänhet använda vederbörlig reflex.

89 §
Användning av skyddshjälm

Föraren och passagerarna skall under körning använda skyddshjälm av godkänd modell, om hinder inte finns till följd av sjukdom, skada eller andra särskilda skäl,

1) på motorcyklar,

2) i trehjuliga motorfordon,

3) i andra fyrhjuliga motorfordon än bilar,

4) på mopeder och

5) på snöskotrar.

Föraren skall se till att barn under 15 år använder skyddshjälm.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om befrielse på grund av fordonets speciella konstruktion eller köruppdragets särskilda natur.

90 §
Användning av skyddshjälm för cyklister

Cyklister och cykelpassagerare skall i allmänhet under körning använda vederbörlig skyddshjälm.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 103/2002
TrUB 11/2002
RSv 135/2002

Helsingfors den 15 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jari Vilén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.