951/2002

Given i Helsingfors den 12 november 2002

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

upphävs i försvarsministeriets arbetsordning av den 14 februari 2002 (115/2002) 39 §, samt

ändras 12 och 31 § som följer:

12 §
Resurspolitiska avdelningen

Vid resurspolitiska avdelningen finns en personalenhet, en materielenhet, en ekonomienhet samt en samhälls- och miljöenhet.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) den resultatorienterade styrningen och finansiella planeringen av förvaltningsområdet,

2) beredningen och verkställigheten av förvaltningsområdets budget,

3) verkställandet av uppföljningen av ekonomin,

4) utarbetandet av riktlinjerna för förvaltningsområdets personal- och arbetsgivarpolitik,

5) styrningen av personalresurserna och förvaltningsområdets övriga övergripande personalfrågor,

6) förvaltningsområdets materielpolitik och projektstyrning samt försvarsmaterielsamarbetet,

7) övervakningen av exporten av försvarsmateriel,

8) handräckning och arbetshjälp,

9) utarbetande och styrning av samhälls- och miljöpolitiken,

10) fastighetsförvaltningen.

31 §
Avdelningschefen för resurspolitiska avdelningen

Avdelningschefen för resurspolitiska avdelningen avgör utöver det som anges i 28 § ärenden som gäller

1) verkställigheten av förvaltningsområdets budget,

2) fastigheter som är i förvaltningsområdets bruk,

3) utmönstring av militära luftfartygstyper och stridsfartyg,

4) försäljning av lös egendom som tagits ur bruk, om egendomens värde är högst 250.000 euro, samt bortgivande av egendom som tagits ur bruk,

5) försvarsmaktens handräckning och arbetshjälp.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2002.

De uppgifter för ansvarsområdet för fastighetsekonomi vilka anges i 39 §, som upphävs genom denna förordning, överförs till resurspolitiska avdelningens samhälls- och miljöenhet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 november 2002

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Kanslichef
Matti Ahola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.