934/2002

Given i Helsingfors den 8 november 2002

Lag om ändring av sjöarbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till sjöarbetstidslagen av den 9 april 1976 (296/1976) en ny 5 a § som följer:

2 kap.

Ordinarie arbetstid och placering av arbetstiden

5 a §
Förkortad arbetstid

Om en arbetstagare för att övergå till deltidspension vill arbeta kortare tid än den ordinarie arbetstiden, skall arbetsgivaren försöka ordna arbetet så att arbetstagaren kan utföra deltidsarbete. Arbetstiden förkortas på det sätt som arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar med beaktande av arbetstagarens behov samt arbetsgivarens produktions- och serviceverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 166/2002
ApUB 6/2002
RSv 137/2002

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.