931/2002

Given i Helsingfors den 8 november 2002

Lag om ändring av 9 § lagen om återvinning till konkursbo

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 april 1991 om återvinning till konkursbo (758/1991) 9 § som följer:

9 §
Återvinning av avvittring

Har gäldenären eftergivit sin rätt vid avvittring så som avses i 104 § äktenskapslagen, går avvittringen åter,

1) om avvittringshandlingen inte har givits in till magistraten före fristdagen,

2) om avvittringshandlingen har givits in till magistraten senare än ett år före fristdagen, eller

3) om avvittringshandlingen har givits in till magistraten dessförinnan, men senare än tre år före fristdagen, och det inte visas att gäldenären vare sig när avvittringen skedde var eller till följd av avvittringen blev överskuldsatt.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

På de ärenden som är anhängiga vid en domstol när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 79/2002
LaUB 17/2002
RSv 126/2002

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.