926/2002

Given i Helsingfors den 8 november 2002

Lag om ändring av 18 a § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 18 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1490/2001, som följer:

18 a §

Registermyndigheten handlägger ärenden som gäller överföring av ett andelslags andelar till värdeandelssystemet, nedsättning av ett andelslags reservfond, överkursfond och placeringsandelskapital, andelslags fusion, delning av andelslag och ändring av sammanslutningsform samt andelslags likvidation på det sätt som bestäms i lagen om andelslag.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2002.

RP 89/2002
EkUB 18/2002
RSv 120/2002

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.