924/2002

Given i Helsingfors den 8 november 2002

Lag om ändring av 26 d § lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 26 d §, sådan den lyder i lag 52/1999, som följer:

26 d §
Fondandelar och andelar i ett andelslag

Ett fondbolag skall senast vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet överföra fondandelarna i de placeringsfonder som det förvaltar till värdeandelssystemet, om inte finansinspektionen av särskilda skäl beviljar undantag från detta. Detsamma gäller skyldigheten för ett sådant andelslag vars andelar, tilläggsandelar eller placeringsandelar har upptagits till offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen, att överföra sina andelar till värdeandelssystemet.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2002.

RP 89/2002
EkUB 18/2002
RSv 120/2002

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.