917/2002

Given i Helsingfors den 30 oktober 2002

Handels- och industriministeriets förordning om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Förordningens tillämpningsområde

Utöver vad som bestäms i förordningen den 14 april 1972 om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (281/1972), iakttas bestämmelserna i denna förordning.

Denna förordning gäller inte sådana grupper av dietiska produkter om vars näringsinnehåll det har meddelats närmare bestämmelser.

2 §
Standardisering av näringsämnesinnehållet

Tillsättning av vitaminer eller mineralämnen i sedvanliga livsmedel är tillåten om den tillsatta mängden är sådan att den enbart ersätter en förlust som uppstår vid framställningen eller jämnar ut en naturlig variation i tillverkningsämnet.

3 §
Allmänna tillsättningstillstånd

Tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i följande livsmedel är tillåten på de villkor som anges i bilagan:

1) tillsättning av C-vitamin i juice, saft, nektar och motsvarande koncentrat, i bär- och fruktbaserade efterrätter, i potatismosprodukter samt i pastiller och tuggummi,

2) tillsättning av kalcium i juice, saft, nektar och motsvarande koncentrat,

3) tillsättning av järn och vitaminer av grupp B i frukostprodukter av spannmål,

4) tillsättning av jod i koksalt och koksaltprodukter,

5) tillsättning av A-vitamin eller beta-karoten samt D-vitamin i sådana bredbara matfetter som avses i rådets förordning (EG) nr 2991/94,

6) tillsättning av D-vitamin i mjölk och flytande mjölkprodukter samt

7) tillsättning av kalcium och D-vitamin i laktosfria mjölk-, soja- eller spannmålsbaserade flytande preparat.

4 §
Meddelande om tillsatsen i förpacknings- påskrifterna

På förpackningar med livsmedel enligt 3 § skall det tydligt uppges att vitaminer eller andra näringsämnen har tillsatts i livsmedlet. Någon särskild anteckning om standardisering enligt 2 § får inte göras.

Mängden tillsatt näringsämne uppges då så stor som den minst är den sista användningsdag som anges på förpackningen eller den dag som bäst före-datumet anger.

Dessutom uppges vid behov för vilken konsumentgrupp det berikade livsmedlet är avsett. Om det kan befaras att det för någon konsumentgrupps del föreligger risk för alltför stort intag av tillsatt näringsämne, skall till förpackningspåskrifterna fogas en ändamålsenlig bruksanvisning eller varningstext.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2002.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 5 februari 1998 om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (113/1998).

Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 30 oktober 2002

Minister
Jari Vilén

Överinspektör
Anne Haikonen

Bilaga

Livsmedel Näringsämne Rekommenderad mängd av tillsatt näringsämne i 100 gram av det konsumtions färdiga livsmedlet
Juice, saft, nektar och mot svarande koncentrat C-vitamin 25―60 mg
Kalcium 120 mg
Bär- och fruktbaserade efterrätter C-vitamin 25―60 mg
Potatismosprodukter C-vitamin 25―60 mg
Pastiller och tuggummi C-vitamin 50―500 mg
Frukostprodukter av spannmål Tiamin 1―1,4 mg
Riboflavin 1―1,8 mg
Niacin 15―17 mg
Järn 6,5 mg
Koksalt och koksaltprodukter Jod 2,5 mg
Bredbara matfetter A-vitamin 500―1000 µg omräknat i retinol
Beta-karoten 500―1000 µg omräknat i retinol
D-vitamin 10 µg vitamin D3
Mjölk och flytande mjölk produkter D-vitamin 0,5 µg vitamin D3
Laktosfria mjölk-, soja eller spannmålsbaserade flytande preparat D-vitamin Kalcium 0,5 µg vitamin D3 120 mg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.