894/2002

Given i Helsingfors den 1 november 2002

Lag om ändring av 35 § föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/1989) 35 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1177/1994, som följer:

35 §
Styrelsen

Styrelseordföranden skall vara bosatt i Finland, om inte Patent- och registerstyrelsen beviljar dispens. Om föreningens egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter, får endast personer som är bosatta i Finland vara medlemmar av styrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

En tillståndsansökan som inte har avgjorts när denna lag träder i kraft skall överföras till Patent- och registerstyrelsen.

RP 58/2002
EkUB 16/2002
RSv 115/2002

Helsingfors den 1 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jari Vilén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.