875/2002

Given i Helsingfors den 1 november 2002

Lag om upphävande av 3 och 4 § lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 och 4 § lagen den 18 maj 1990 om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Denna lag tillämpas även på olycksfall som har inträffat och yrkessjukdomar som har framträtt innan lagen träder i kraft.

RP 134/2002
ShUB 24/2002
RSv 123/2002

Helsingfors den 1 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.