871/2002

Given i Helsingfors den 23 oktober 2002

Statsrådets förordning om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av organiska tennföreningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 43 § 1 mom. kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådant det lyder i lag 57/1999:

1 §

Fritt lösliga antifoulingpreparat som innehåller organiska tennföreningar såsom aktiv substans får inte släppas ut på marknaden.

2 §

Organiska tennföreningar och preparat som innehåller dessa föreningar får inte användas som antifoulingpreparat

1) i fartygsskrov inklusive barlasttankar och andra inre utrymmen,

2) i fiskodlingsanstalters redskap eller utrustning, samt

3) i andra redskap eller annan utrustning som helt eller delvis är nedsänkt i vatten.

3 §

Organiska tennföreningar och preparat som innehåller dessa föreningar får inte användas förbehandling av industrins kyl-, process- eller avloppsvatten.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 10 februari 2000 om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av organiska tennföreningar (142/2000).

Kommissionens direktiv 2002/62/EG; EGT nr L 183, 12.7.2002, s. 58

Helsingfors den 23 oktober 2002

Miljöminister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Pirkko Kivelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.