867/2002

Given i Helsingfors den 23 oktober 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de indextal som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant detta lagrum lyder i lag 1482/1995:

1 §

Det i första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda indextalet är 2103 och det i andra meningen i det nämnda lagrummet avsedda indextalet är 2002 för 2003.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 23 oktober 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.