856/2002

Given i Helsingfors den 17 oktober 2002

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i förordningen om ändring av vägtrafikförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 29 april 1994 om ändring av trafikförordningen (328/1994) det inledande stycket i 3 mom. i kraftträdelsebestämmelsen som följer:


Vägmärken som överensstämmer med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft får användas till utgången av år 2008, dock med följande undantag:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 17 oktober 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Äldre regeringssekreterare
Anna-Liisa Tarvainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.