840/2002

Given i Helsingfors den 3 oktober 2002

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 4 september 2001 om resurser för social- och hälsovården år 2002 (773/2001) 1―5 §, av dem 2 § sådan den lyder i förordningen 1483/2001 och 5 § sådan den lyder i förordningen 720/2002, som följer:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 10 552 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av statsandelen till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård € hälsovård €
0― 6-åringar 4 145,46 516,76
7―64-åringar 295,94 587,89
65―74-åringar 553,89 1 375,74
75―84-åringar 3 242,81 2 650,64
personer som fyllt 85 år 9 159,27 4 579,85
3 §

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 379,05 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 34,61 euro.

4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 256,53 euro per kommuninvånare.

5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 551,54 euro per kommuninvånare.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2002.

Helsingfors den 3 oktober 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Regeringssekreterare
Ritva Kujala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.