757/2002

Given i Helsingfors den 22 augusti 2002

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om frontmannapension

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 18 mars 1977 om frontmannapension (271/1977) 1 §, sådan den lyder i förordning 1140/2001, som följer:

1 §

Angående sökande av fronttillägg och extra fronttillägg, sökandens skyldighet att lämna uppgifter som behövs för avgörande av ansökan samt anmälningsskyldigheten för den som erhåller extra fronttillägg gäller i tillämpliga delar 5 kap. folkpensionsförordningen (594/1956).


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Helsingfors den 22 augusti 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.