755/2002

Given i Helsingfors den 22 augusti 2002

Statsrådets förordning om ändring av 69 § folkpensionsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/1956) 69 §, sådan den lyder i förordning 1221/1988, som följer:

69 §

En pensionstagare som är bosatt utomlands skall i samband med en ansökan om pension eller någon annan förmån tillställa Folkpensionsanstalten ämbetsbetyg eller motsvarande utredning.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Helsingfors den 22 augusti 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.