721/2002

Given i Helsingfors den 22 augusti 2002

Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om pension för arbetstagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/1962) 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordning 709/1965 och 542/1990, som följer:

3 §

Arbetsgivaren är skyldig att med anlitande av pensionsanstaltens blanketter till anstalten anmäla

1) om början och upphörande av lagen om pension för arbetstagare underställt arbetsförhållande ofördröjligen, försåvitt inte med pensionsanstalten överenskommits om särskild termin när uppgifterna skall meddelas, dock sålunda, att uppgifterna för varje kalenderkvartal meddelas senast under därpå följande månad,

2) före utgången av februari månad de lagen om pension för arbetstagare underställda arbetsförhållanden, som fortbestått vid utgången av föregående kalenderår,

3) efter en arbetstagares död arbetstagarens namn, personbeteckning och andra nödvändiga uppgifter om arbetsförhållandet för fastställande av familjepension,

4) inom två månader efter försäkringens upphörande de för avslutande av försäkringen nödvändiga uppgifter om arbetstagare och arbetsförhållande som avses i 17 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Helsingfors den 22 augusti 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.