720/2002

Given i Helsingfors den 22 augusti 2002

Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 4 september 2001 om resurser för social- och hälsovården år 2002 (773/2001) 5 § sådant det lyder i förordning 1483/2001, som följer:

5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 556,07 euro per kommuninvånare.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

Helsingfors den 22 augusti 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Regeringssekreterare
Ritva Kujala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.