688/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 8 §, sådan den lyder i lag 1060/2001, som följer:

8 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 23, 35―39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 46 b―46 d, 46 f, 46 i, 46 j och 67 §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80―82, 84―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001), i fråga om sistnämnda lag dock inte det belopp som nämns i 2 § 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 18 november 1988 om handikappbidrag (989/1988) 7 och 8 §.

RP 9/2002
ShUB 16/2002
RSv 96/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.