680/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av 5 § lagen om polisens personregister

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995) 5 § 3 mom. som följer:

5 §
Personregister avsedda för polisens riksomfattande bruk

Polisens högsta ledning är registeransvarig för personregister som är avsedda för polisens riksomfattande bruk.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 19/2002
FvUB 5/2002
RSv 69/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.