677/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av 13 § lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 april 1999 om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999) 13 § 1 mom. som följer:

13 §
Tillsynsmyndighetens rätt till information

Länsstyrelsen i Södra Finlands län har rätt att få sådana uppgifter ur straffregistret och ur det i 46 § lagen om verkställighet av böter (672/2002) nämnda bötesregistret som är nödvändiga för övervakningen och för behandlingen av ärenden som gäller beviljande och återkallande av koncession.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 218/2001
LaUB 9/2002
RSv 72/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.