657/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av 23 § lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/1968) 23 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1530/1993, som följer:

23 §

Det som bestäms i 26 och 26 a―26 f § lagen om statens pensioner gäller i tillämpliga delar även verkställigheten av denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 8/2002
ShUB 10/2002
RSv 86/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.