639/2002

Given i Nådendal den 26 juli 2002

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den reviderade Europeiska sociala stadgan och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade Europeiska sociala stadgan samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Strasbourg den 3 maj 1996 upprättade reviderade Europeiska sociala stadgan som riksdagen godkänt den 21 maj 2002 och som republikens president godkänt den 14 juni 2002 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 21 juni 2002, träder för Finlands del internationellt i kraft den 1 augusti 2002 så som därom överenskommits.

2 §

I samband med deponeringen av godkännandeinstrumentet har Finland lämnat följande meddelande:

Enligt artikel A i del III i den reviderade Europeiska sociala stadgan förbinder sig Finland att iaktta följande bestämmelser i den reviderade stadgan: artiklarna 1 och 2, artikel 3.1 och 3.4, artikel 4.2, 4.3 och 4.5, artiklarna 5 och 6, artikel 7.1―7.5, 7.7, 7.8 och 7.10, artikel 8.2 och 8.4, artiklarna 9―18, artikel 19.1―19.9 och 19.11―19.12 samt artiklarna 20―31.

3 §

Lagen den 14 juni 2002 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade Europeiska sociala stadgan (486/2002), som även landskapet Åland har gett sitt bifall till, träder i kraft den 1 augusti 2002.

4 §

Lagen den 14 juni 2002 om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll (487/2002) träder i kraft den 1 augusti 2002.

5 §

De bestämmelser i den reviderade Europeiska sociala stadgan som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr «80/2002»)

Nådendal den 26 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.