637/2002

Given i Nådendal den 26 juli 2002

Lag om ändring av 4 § lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § lagen om Folkpensionsanstalten av den 17 augusti 2001 (731/2001) ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Fullmäktige

En fullmäktig anses ha avgått om han eller hon kallas till medlem av statsrådet eller utses till ledamot eller suppleant i något annat organ inom Folkpensionsanstalten eller om han eller hon tagit emot en befattning som enligt enhälligt beslut av de övriga fullmäktige är olämplig att handhas vid sidan av uppdraget som fullmäktig.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.

LM 60/2002
ShUB 12/2002
RSk 10/2002

Nådendal den 26 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.