634/2002

Given i Nådendal den 26 juli 2002

Lag om ändring av 2 och 15 § arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arbetstidslagen av den 9 augusti 1996 (605/1996) i 2 § det inledande stycket samt

fogas till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 64/2001, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Undantag från tillämpningsområdet

Med undantag av 15 § 3 mom. tillämpas denna lag inte på


15 §
Förkortad arbetstid

Om en arbetstagare för att övergå till deltidspension vill arbeta kortare tid än den ordinarie arbetstiden, skall arbetsgivaren försöka ordna arbetet så att arbetstagaren kan utföra deltidsarbete. Arbetstiden förkortas på det sätt som arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om med beaktande av arbetstagarens behov samt produktions- och serviceverksamheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 45/2002
ShUB 18/2002
RSv 104/2002

Nådendal den 26 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.