624/2002

Given i Helsingfors den 25 juli 2002

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,

ändras i förordningen den 16 augusti 1996 tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996) 1 § 1 mom. 17 punkten, sådan den lyder i förordning 510/2002, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning 510/2002, en ny 18 punkt som följer:

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen är följande brott internationella brott:


17) brott som riktas mot allmän plats, statlig eller annan offentlig anläggning, allmänt transportsystem eller infrastrukturanläggning enligt den internationella konventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister (FördrS 60/2002),

18) finansiering av terrorism enligt den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism (FördrS 74/ 2002).Denna förordning träder i kraft den 28 juli 2002.

Helsingfors den 25 juli 2002

Minister
Jari Koskinen

Ambassadsråd
Katri Silfverberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.