611/2002

Given i Helsingfors den 12 juli 2002

Lag om ändring av 6 § lagen om främjande av filmkonsten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 2000 om främjande av filmkonsten (28/2000) 6 § som följer:

6 §

På den som behandlar ett ärende som gäller understöd som avses i 2 § tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 77/2001
LaUB 10/2002
RSv 85/2002

Helsingfors den 12 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.